Verejné obstarávanie

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 6 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác  a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika 
Zastúpená: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA - riaditeľ
IČO: 00365327 
URL: www.unm.sk
Kontaktná osoba:   Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
fax: +421 43 413 16 20
e-mail: klobusicka@unm.sk

Podľa § 49 a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme od  27.02.2014 informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa:

Profil verejného obstarávateľa

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie

Vestník č. 24/2016 - 4.2.2016, 2926-WYS

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/327477

Dodávka posteľného prádla, operačného prádla, ostatného prádla, pracovných odevov

Vestník č. 168/2015 - 26.8.2015, 17628-MST

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/308791

Látky ničiace baktérie na systémové použitie

Vestník č. 140/2015 - 17.07.2015, 14607-MST

http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/303712

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá a liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu

Vestník č. 100/2015 - 22.5.2015, 11039-MST

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/297152

 

Informácie týkajúce sa nadlimitných a podlimitných zákaziek
(v zmysle novely č. 95/2013 zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1.7.2013)

Informácie týkajúce sa zákaziek, ktoré nie sú nadlimitné ani podlimitné 
(v zmysle novely č. 95/2013 zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1.7.2013)

Informácie týkajúce sa nadlimitných, podlimitných zákaziek a podprahových zákaziek 
(r. 2013 v zmysle zákona o verejnom obstarávaní platného do 30.6.2013)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € - archív

Podprahové zákazky - archív

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.