aktuality

2022 - rekonštrukcia lôžkového oddelenia Kliniky detí a dorastu

Lôžková časť oddelenia dojčiat a batoliat na Klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin má moderné zrekonštruované priestory. Obnova sa podarila vďaka štedrej sponzorskej podpore od nadácie spoločnosti McDonald´s, ktorá rekonštrukciu podporila sumou 27-tisíc eur, obč

2021 - Rekonštrukcia laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie

Laboratórna časť Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zo starých stiesnených priestorov sa rekonštrukciou vytvorili väčšie a priestranné pracoviská. Prínosom rekonštrukcie pre UNM je vyššia efektivita diagnostickej ča

2021 - Verejné WC

Z dôvodu zvýšenia komfortu zriadila Univerzitná nemocnica Martin vo svojom areáli verejné WC určené pre pacientov a návštevy. Toalety tzv. kontajnerového typu sú umiestnené v zónach nemocnice, ktorými počas dňa prejde najväčšie množstvo ľudí. Pri hlavnom vchode pre peších sa nachád

2019 - Stavebné práce v Onkologickom centre

Cieľom stavebných prác v bývalých priestoroch ožarovne kobaltu bolo umiestnenie nových prístrojov - lineárneho urýchľovača a CT simulátora pre Onkologické centrum UNM.Stavebné úpravy zahŕňali vybúranie podláh a výstavbu základov pre nové prístroje. Obvodové steny a priestor ožarovne bolo nutné vy

2019 - Nová prístavba dialyzačného strediska

Dialyzačné stredisko Univerzitnej nemocnice Martin je jedným z dvoch posledných štátnych zariadení. Na Slovensku sú všetky zvyšné centrá v rukách súkromných spoločností. Dialyzačné stredisko UNM funguje v rámci 1. Internej kliniky. Pre zvýšenie komfortu svojich pacientov vybudovala nemo

2019 - Rekonštrukcia suterénu Psychiatrickej kliniky

Priestory suterénu pavilónu č. 12 Univerzitnej nemocnice Martin, v ktorom sídli psychiatrická klinika, sa po rokoch dočkali kompletnej renovácie. „Išlo o pomerne výraznú rekonštrukciu, počas ktorej sa obnovila elektroinštalácia, vynovili sa omietky, vymenili sme okná, podlahy, osvetleni

2019 - Nové priestory na detskej chirurgii

V lôžkovej časti Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia existujúcich priestorov. Z dôvodu nedostatku lôžok sa vedenie kliniky rozhodlo dennú miestnosť lekárov prerobiť na izbu pre pacientov.

Ide o nadštandardné priestory vybavené men

2018 - Rekonštrukcia spánkového laboratória

Univerzitná nemocnica Martin zrekonštruovala priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Zmenu najväčšmi pocítia pacienti trpiaci spánkovými poruchami dýchania – návštevníci spánkového laboratória.

Spánkové laboratórium je súčasťou pľúcnej kliniky už takmer 20 rokov. Nachádza sa v

2018 - Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfúziológie

Do opätovnej prevádzky boli odovzdané ambulantné priestory Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, ktoré od septembra 2017 podliehali značnej rekonštrukcii. Revitalizácia priestorov priniesla klinike vylepšenie po stránke estetickej, dispozičnej i funkčnej.

Nemocni

2016 - Nové operačné sály na Urologickej klinike

Urologická klinika Univerzitnej nemocnice v Martine operuje na nových operačných sálach. Na oficiálnom odovzdávaní pracoviska sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Realizácia projektu trvala šesť mesiacov a nemocnica preinvestova

2016 - Jednotka intenzívnej starostlivosti na Klinike pneumológie a ftizeológie

Klinika pneumológie a ftizeológie otvorila novú jednotku intenzívnej starostlivosti. Pracovisko so štyrmi lôžkami sa nachádza na oddelení 5/3 a je  určené pre pacientov, ktorí si vyžadujú nepretržitú a vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Vzniklo komplexnou rekonštru

2015 - Kompletná rekonštrukcia 1. internej kliniky

Univerzitná nemocnica v Martine za účasti ministra zdravotníctva Viliama Čisláka odovzdala do prevádzky zrekonštruovanú budovu 1. Internej kliniky. Projekt predstavoval celkovú rekonštrukciu hlavnej budovy a prístavby pavilónu č.7,ktorý bol postavený v roku 1935 a patrí k najstarší

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.