Pýtate sa - často kladené otázky

Posiela nemocnica na požiadanie výsledky vyšetrení elektronickou formou prostredníctvom e-mailu?

Výsledky vyšetrení realizovaných v UNM sú súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta. Podľa zákona 576/2004 Z.z. ich môžeme poskytnúť len osobne, na základe preukázania totožnosti žiadateľa. A to formou nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie. Elektronickou formou výsledky vyšetrení neposielame.

 

Poskytujete lekárske konzultácie elektronicky, ak pacient pošle kópiu zdravotnej dokumentácie formou e-mailu?

Posúdenie zdravotného stavu pacientov realizujeme iba na základe osobnej lekárskej prehliadky v niektorej z našich odborných ambulancií. Osobné vyšetrenie pacienta lekárom je nevyhnutné pre objektívne posúdenie jeho aktuálneho zdravotného stavu. Lekári UNM elektronické konzultácie zdravotného stavu pacientov neposkytujú. 

 

Je možné pozrieť si pôrodnicu ešte pred pôrodom?

Každá tehotná žena má možnosť osobne navštíviť našu pôrodnicu ešte pred samotným pôrodom. Zdravotnícky personál ju prevedie po oddelení šestonedelia a ak bude voľný niektorý z pôrodníckych boxov, môže si pozrieť aj pôrodnú sálu. Virtuálnu prehliadku pôrodnej sály si môže prezrieť aj na stránke Gynekologicko-pôrodníckej kliniky na webe UNM.

 

Poskytujete ošetrenie chrupu v celkovej anestézii? 

Ošetrenie chrupu v celkovej anestézii realizujeme u pacientov s psychickými poruchami, alebo s mentálnym postihnutím. V odôvodnených prípadoch aj u detí. Vždy je potrebná osobná konzultácia v  našej odbornej zubnej ambulancii na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie.

 

Vykonávate zdravotné prehliadky cudzincov žiadajúcich o prechodný pobyt na území SR?

Zdravotnú prehliadku cudzincov žiadajúcich o prechodný pobyt v Žilinskom kraji realizuje Ambulancia pre cudzokrajné choroby, ktorá sa nachádza na Klinike infektológie a cestovnej medicíny  UNM, pavilón č. 5.

Ordinačné hodiny Ambulancie pre cudzokrajné choroby sú v utorok, vo štvrtok a v piatok v čase od 7.00 do 12.00 hod. Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať na tel. čísle 043/4203 637 alebo elektronicky na kiacm@unm.sk 

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.