Parkovací systém

Pre vjazd do UNM slúži závora Z1. Parkovanie je možné na vyhradených parkovacích plochách pre klientov v zóne 1, kde sú umiestnené zberné parkoviská. 

Do vnútorného areálu nemocnice platí zákaz vjazdu motorovým vozidlám okrem urgentných prípadov prevozu pacientov v ohrození zdravia. Pacient sa tam dostane cez závoru Z3 na základe požiadania prostredníctvom komunikátora, alebo osobnou návštevou pracovníka automobilovej vrátnice (28a). Povolený vstup majú vozidlá, ktoré prevážajú urgentné prípady, t.j. príjem na oddelenie urgentného príjmu, prevoz ženy na pôrod, úrazy, prevoz bezvládnej osoby alebo podobných stavov a pod. Vstup je povolený aj pre vozidlá TAXI služieb prevážajúcich klientov UNM, pohrebné služby, vozidlá s príslušným povolením a vozidlá s aktivovaným prístupovým médiom  do parkovacieho systému UNM. 

Parkovanie v ZÓNE 1 a ZÓNE 2 je spoplatnené nasledovne:

4 hodiny bezplatne, následne 0,60 €/30 minút*

Maximálne parkovné 8,- €/deň*

Strata parkovacieho lístka 20,- €

Neoprávnený vjazd závorou Z2 20,- €

* Po predložení preukazu ŤZP, ŤZP-S alebo potvrdenia o hospitalizácii na detskom FRO bude cena

  znížená na 50%. Zníženie ceny je potrebné uplatniť pred platbou v automatickej pokladni

  u pracovníka v automobilovej vrátnici 28a.

 

Upozorňujeme, že klienti môžu pre vstup do nemocnice využívať len závory Z1 a Z3. Za neoprávnený vstup do areálu UNM  prostredníctvom závory Z2 bude účtovaný poplatok 20,- €.  Tiež upozorňujeme na skutočnosť, že za stratu parkovacieho lístka je účtovaný poplatok 20,- €. Poplatky za neoprávnený vstup prostredníctvom závory Z2 a strata parkovacieho lístka sa platia v parkovacom automate – termináli (PA) pri automobilovej vrátnici 28a.  

V prípade porušovania dopravných predpisov v UNM, alebo parkovania vozidiel na trávnatých plochách a chodníkoch v UNM, môžeme účtovať poplatok 10,00 €.

 

Prosíme dôsledne dodržiavajte dopravné značenie a  v prípade obsadenosti parkovacích plôch využite aj iné možnosti parkovania mimo nemocnice!

 

Image: 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.