Archív VO od 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke
Licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet Vestník č.100/2023, 23.05.2023, 18467-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/606706?cHash=a3a5b0bc177a87dfe3505ff8f578a210  
Tonery originálne na rok 2023 Vestník č. 95/2023, 16.05.2023, 17888-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/606105?cHash=d0b5348042cb78a593fc7c59fe95c573  
Priod.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií Vestník č. 62/2023, 24.03.2023, 12283-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/600440?cHash=bcea90ecfc273483378020edc7c246a4  
Stavebné úpravy pre robotické pracvoisko v pav. 6/1 UNM Vestník č. 40/2023, 22.02.2023, 08147-WNP https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/596278?cHash=f43aea691807cd95f85321f6e666225f  
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 009/2023, 13.1.2023, 01014-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/589106  
Technické a medicinálne plyny Vestník č. 87/2023, 03.05.2023,16370-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detai  
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č. 58/2023, 20.03.2023, 11816-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/det  
RTG prístroje s C-ramenom Vestník č. 30/2023,  09.02.2023, 6255 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/59432...  
Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu Vestník č. 258/2022,06.12.2022, 49549 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/585683  
Laparoskopická veža Vestník č. 239/2022,  08.11.2022, 47109 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/583094  
Ultrazvukové prístroje - III. etapa Vestník č. 229/2022,  24.10.2022, 44541 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/580547

 
Vybavenie neurofyziologického pracoviska KDaD Vestník č. 220/2022, 11.10.2022, 43027 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579036  
Stavebné úpravy röntgenového a sono pracoviska Rádiologickej kliniky v pav. 6 UNM Vestník č. 195/2022 - 06.09.2022, 40031-WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/576244  
Hardvérové vybavenie pre potreby Úseku rozvoja a strategických investícií UNM Vestník č. 44/2023, 28.02.2023, 08938-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/597327?cHash=9cad3f2b9de1990076a54f8cd230a83a  
Papierové utierky, toaletný papier Vestník č. 021/2023, 30.1.2023, 03509-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/591921  
Hardvérové vybavenie pre potreby Úseku rozvoja a strategických investícií UNM Vestník č. 259/2022, 7.12.2022, 49621 - WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586029  
Softvéry pre prípravu investičných projektov Vestník č. 259/2022, 7.12.2022,          49614 - WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586022  
4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL Vestník č. 176/2022 - 09.08.2022 https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572796  
Potraviny (časť 1. Ovocie a zelenina, časť 2. Suché potraviny , časť 3. Mrazené ovocie a zelenina, časť 4. Pekárenské výrobky, časť 5. Enterálna výživa, časť 6. Dojčenské mlieko) Vestník č. 43/2022 - 09.02.2022, 12032-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/547949  
Endoskopická technika I. etapa – videogastroskop, videokolonoskop a videoduodenoskop pre Internú kliniku – gastroenterologickú Vestník č. 168/2022 - 28.7.2022, 34573-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/570482  
U-laser pre litotripsiu a prostatektómiu (HOLEP) a morcelátor Vestník č. 175/2022 - 08.08.2022, 36640-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572877  
Servery pre PACS 2 ks  Vestník č. 219/2022, 10.10.2022, 42981-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579285  
Zemné práce pre realizáciu archeologického výskumu Vestník č. 215/2022 - 4.10.2022, 42393-WNP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578675  
Archeologické služby - archeologický výskum Vestník č. 215/2022 - 4.10.2022, 42442-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578671  
Liečivá pre nervový systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58237-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533774  
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Vestník č. 227/2021-07.10.2021, 45320-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/520543  
Digitálny skiagrafický prístroj - závesný Vestník č. 182/2022 - 17.08.2022, 37578-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/573548  
Dodávka el. energie, vr. jej prepravy distrib. sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky Vestník č. 49/2022 - 15.02.2022, 13870-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/549749  
Technické a medicinálne plyny Vestník č. 10/2022 - 17.01.2022, 2051 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/537562  
Ultrazvukové prístroje - II. etapa Vestník      č.3/2022 - 05.01.2022,    224-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/536065  
Liečivá pre srdcovocievny systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58238-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533775  
Liečivá na systémové použitie ničiace baktérie Vestník č. 243/2021-27.10.2021, 49895-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/525190  
Liečivá pre muskuloskeletárny, dýchací systém, antiparazitárne výrobky Vestník č. 232/2021-14.10.2021, 46553-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521817  
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Vestník č.232/2021-14.10.2021,46552 - MST  https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521816  
Ultrazvukové prístroje- I. etapa Vestník č.229/2021- 11.10.2021, 45883 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521037  
Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso  Vestník č. 220/2021-28.09.2021, 44137-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/519668  
Antianemické prípravky a antihemoragiká Vestník č. 232/2021-14.10.2021, 46554-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521818  
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 216/2021- 22.09.2021, 43780-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/519208  
Imunosupresívne činidlá
Vestník č. 178/2021 - 02.08.2021,

38209-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/513029  
Farbiaci a montovací automat Vestník č. 155/2021 - 07.07.2021, 31475-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/507317  
Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Vestník č. 90/2021 - 19.4.2021, 19728-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/494768  
Antineoplastické činidlá Vestník č. 81/2021 - 06.04.2021, 17370 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492924  
Skiaskopicko-skiagrafická stena Vestník č. 63/2021 - 09.03.2021, 15069-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490904  
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa Vestník č. 55/2021 - 25.2.2021, 14208-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490015  
Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)

Vestník č. 270/2020 - 28.12.2020;

45713 - WYT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/475758  
Dodávka el. energie vr. jej prepravy distrib. sústavou do odb. miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vr. distrib. služieb a prevzatie zodp. za odchýlku formou združ. dodávky na zmluv. obd. 6 mesiacov Vestník č. 245/2021 - 28.10.2021, 50500-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/525666  
Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks) Vestník č. 194/2021 - 19.08.2021,
41279 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/516915  
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 137/2021 - 10.06.2021, 29173-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/504883  
Oftalmologiká Vestník č. 75/2021 - 25.03.2021, 16397 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492191  
Endoskopické zostavy Vestník č. 53/2021 - 23.2.2021, 13910-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/489767  
Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky Vestník č. 42/2021 - 09.02.2021, 11962 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/487517  
Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin Vestník č. 16/2021 - 25.01.2021, 4171 - WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/480548  
Mikroskop pre neurochirurgiu Vestník č. 260/2020 - 10.12.2020, 44717-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474609  
Stomatologické súpravy - 5 ks Vestník č. 57/2021 - 01.03.2021, 14445-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490567  
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne,  pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č. 240/2020 - 11.11.2020, 42747-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/472703  
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Vestník č. 59/2020 - 13.03.2020, 11409-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441628  
Komplexné poistenie Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020, 29068-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/458385  
Ultrasonografický prístroj Vestník č. 118/2020 - 03.06.2020, 21440-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/451889  
Tabletový systém rozvozu stravy Vestník č.
214/2019 -
23.10.2019; 28620-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/422627

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Zapisnica_z_pripravnych_trhovych_konzultacii

Stomatologické súpravy - 5 ks Vestník č. 246/2020 - 20.11.2020, 43379-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474609  
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I.etapa Vestník č. 180/2019 - 06.09.2019; 23895-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/418156  
PET/CT prístroj a SPECT/CT prístroj    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o zrušení prípravných trhových konzultácií

Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika Vestník č.
240/2019 -
25.11.2019; 34124-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428290  
Potraviny (časť 1. Suché potraviny, časť 2. Pekárenské výrobky, časť 3. Enterálna výživa, časť 4. Mrazená zelenina a ovocie, časť 5. Dojčenská výživa 6. Ovocie a zelenina) Vestník č.
240/2019 -
25.11.2019 34123-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428289  
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Vestník č. 88/2020 - 27.4.2020, 15767-MUT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/445721  
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 065/2020 - 23.03.2020, 11854-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442266  
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian Vestník č. 35/2020 - 10.02.2020,  9222-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/439847  
Imobilizačné pomôcky k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru Vestník č. 210/2019-17.10.2019 27548-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421186  
Potraviny (časť 1. Mlieko a mliečne výrobky, časť 2. Mäso a mäsové výrobky, časť 3. Dojčenská výživa, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mrazená hydina a ryby, časť 6. Zemiaky, časť 7. Vajcia) Vestník č. 125/2019 - 24.6.2019;14909-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409309  
Skiaskopicko-skiagrafická stena Vestník č. 63/2020 - 19.03.2020, 11712-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441919  
Terapeutický röntgen Vestník č. 127/2019 - 26.6.2019; 15077-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409342  
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl Vestník č. 76/2019 - 17.04.2019  8017-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/401924  
Anestéziologický prístroj - 10 ks Vestník č. 125/2019 - 24.6.2019; 14915-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409179  
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG Vestník č. 96/2019 - 15.5.2019; 12889-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/407394  
Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc Vestník č. 080/2019 - 24.04.2019 08622-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/403050  
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č.111/2019 - 5.6.2019, 13997-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/408284  
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17 Vestník č.251/2018 - 21.12.2018, 18429-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/393897

Súťažné podklady

Zmluva o dielo + príloha

Prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2 - špecifikácia a cenník

elektornická verzia formulára jed

Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom – 1 ks Vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 8623-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/403007  
Antiinfektíva Vestník
č. 100/2018 - 22.05.2018,
7212 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381599

zmluva s pr.

prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 2  - špecifikácia a cenník

elektronická verzia formulára jed

Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie Vestník č. 48/2019 - 08.03.2019
5074 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399410
 
 
Infúzne roztoky Vestník č. 118/2018 - 15.06.2018, 8290-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382766 

Zmluva s pril.

Prilohy súťažných podkladov

Príloha č. 2 - špecifikácia a cenník

Elektronicka verzia formulara JED

Liečivá pre nervový systém Vestník
č. 95/2018 - 15.05.2018, 6850 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381140 

zmluva_s_pril.

zmluva_a_zml._o_najme_s_pril.

prílohy súťažných podkladov

Priloha c. 2 - špecifikácia a cenník

jed.doc

elektronicka_verzia_formulara_jed.xml

Stavebné úpravy bývalých priestorov ožarovne kobaltu pre inštaláciu lineárneho urýchľovača  a bývalých priestorov brachyterapie pre inštaláciu CT simulátora na Rádioterapeutickom odd. UN Martin Vestník č. 167/2018 - 23.08.2018, 11887-WYP

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/386779

 

 

Súťažné podklady

Zmluva_o_dielo_a_prilohy_k_SP

/sites/default/files/u105/zadanie_mt.xls

/sites/default/files/u105/luct_sim_martin-vykaz_vykurovanie.xls

/sites/default/files/u105/lu_ct_martin-vykaz_vymer.xls

/sites/default/files/u105/lu_ct_martin-vykaz_vymer-rekapitulacia.xls

/sites/default/files/u105/vv_martin_lu.xls

Elektronický formulár JED

Technické a medicinálne plyny Vestník
č. 106/2018 - 30.05.2018, 7570-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381995

Návrhy zmlúv

Príloha č1 kúpnej zmluvy - špecifikácia a cenník

Prílohy súťažných podkladov

Elektronická verzia formulára JED

Lôžkový výťah v pavilóne č. 8 UNM    

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách

Zápis z prípravných trhových konzultácií

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Vestník č. 198/2018 - 5.10.2018, 13894-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/388901  

Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny

Vestník č. 246/2017 - 14.12.2017,17212 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372080

Kúpna zmluva a príloha č 1

Príloha č 2 kúpnej zmluvy - špecifikácia a cenník tovaru

Prílohy súťažných podkladov

Komplexné poistenie Vestník
č. 43/2018 - 1.3.2018, 3025-MSS
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376716

Zmluvné podmienky a prilohy

Prílohy súťažných podkladov

Terapeutický röntgen Vestník
č. 42/2018 - 28.02.2018,
2980 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376598 KZ a prilohy SP
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1 ks) a OTK (1 ks) Vestník
č. 32/2018 - 14.02.2018,
2453 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/375927

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Kúpna zmluva

Prílohy súťažných podkladov

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo - splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy Vestník
č. 184/2017 - 19.9.2017, 13068-WYP
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/367051

Súťažné_podklady

Zmluva_a_prilohy_k_sp

/sites/default/files/u105/rozpocet-unm-pavilon_4_3-lan-bez_cien.xlsx

/sites/default/files/u105/unm-4_3_lan-vykaz_vymer.xlsx

/sites/default/files/u105/unm-jis_medplyny-5_vykaz_vymer.xls

/sites/default/files/u105/vv_-_zdravotechnika.xls

/sites/default/files/u105/vv_vzt_jis_34.xlsx

/sites/default/files/u105/vv_-_vykurovanie.xls

/sites/default/files/u105/vykaz_-_unm_4.3_-_e_l-_silnoprud.xls

/sites/default/files/u105/vykaz_vymer_bez_technologie_a_interieru_2017012_-_univerzitna_nemocnica_martin_-_chirurgia_4-3.xlsx

Liečivá pre srdcovocievny systém

Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11364-MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364372

 
Echokardiografický prístroj    

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultachiach

Zapisnica z pripravnych trhovych konzultacií

Oprava a údržba CT prístroja Vestník č. 55/2018 - 19.3.2018, 3838-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/377710

 

OCT prístroj    

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Extrakorporálny litotriptor Vestník č. 204/2017 - 17.10.2017, 14389-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/368617

Oznamenie o pripravnych trhovych konzultaciach

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Oznamenie o prípravných trhových konzultáciách 3

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Kúpna zmluva a prílohy súťažných podkladov

UN Martin - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie 4 rokov

Vestník č. 180/2017 - 12.09.2017

12794-WYP

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/366652  
Liečivá Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11366-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364371

Kúpna zmluva a priloha č1

Príloha č2 kúpnej zmluvy - špecifikacia a cennik

Prilohy súťažných podkladov

Dermatologiká, gynekologiká a systémové hormonálne prípravky Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11365-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364368

Kúpna zmluva s prilohou č1

Príloha č2 kúpnej zmluvy - špecifikácia a cenník

Prílohy súťažných podkladov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Vestník č. 121/2017 - 20.6.2017, 8512-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/360763  
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Vestník č. 114/2017 - 9.6.2017, 8089 - MSS http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/360009  
UNM - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie  4 rokov Vestník č. 96/2017 - 16.05.2017, 6905 - WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358319  
Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy Vestník č. 77/2017 - 19.04.2017, 5221 - WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/356036  
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu Vestník č. 26/2017 - 06.02.2017, 1765-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/351564  
Update systému Lucia a nákup novej stanice Vestník č. 17/2017 - 24.01.2017, 1049 - WYT http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350716  
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... Vestník č. 5/2017 - 06.01.2017, 178 - MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349517  
Ostatné terapeutické výrobky Vestník č. 1/2017 - 02.01.2017, 24-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349323  
Oftalmologiká Vestník č. 1/2017 - 02.01.2017, 23-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349322  
Antitrombotické činidlá Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11499-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340534  
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11497-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340532  
Krvné náhrady Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11496-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340531  
Antianemické prípravky a antihemoragiká Vestník č. 143/2016 - 26.07.2016, 11475-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340436  
Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie Vestník č. 105/2016 - 2.6.2016, 9524-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/337445  

Komplexné poistenie

Vestník č. 24/2016 - 4.2.2016, 2926-WYS

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/327477

 

Dodávka posteľného prádla, operačného prádla, ostatného prádla, pracovných odevov

Vestník č. 168/2015 - 26.8.2015, 17628-MST

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/308791

 

Látky ničiace baktérie na systémové použitie

Vestník č. 140/2015 - 17.07.2015, 14607-MST

http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/303712

 

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá a liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu

Vestník č. 100/2015 - 22.5.2015, 11039-MST

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/297152

 
 
Konsolidovaný dochádzkový systém    

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 2

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.