Aktuálne verejné obstarávania

Univerzitná nemocnica Martin je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Univerzitná nemocnica Martin 
Sídlo: Kollárova 2, 036 59 Martin 
Štát: Slovenská republika
IČO: 00365327 
DIČ: 2020598019 
Zastúpená: MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, riaditeľ
 
Kontaktná osoba: Ing. Monika Klobušická 
tel.: +421 43 420 35 97
e-mail: klobusicka@unm.sk

 

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Profil verejného obstarávateľa

 

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Predmet zákazky

Číslo zákazky vo Vestníku VO

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Dokumenty k zákazke
Gamaspektrometer    

oznamenie_o_pripravnych_trhovych_konzultaciach

vyzva_na_pripravne_trhove_konzultacie

Priod.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií Vestník č. 62/2023, 24.03.2023, 12283-WNS

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/60044...

 

 

 
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č. 58/2023, 20.03.2023, 11816-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/599560  
Endoskopická technika II. etapa Vestník č. 53/2023, 13.03.2023, 11179-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/598905  
Hardvérové vybavenie pre potreby Úseku rozvoja a strategických investícií UNM Vestník č. 44/2023, 28.02.2023, 08938-WNT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/59732...

 
Stavebné úpravy pre robotické pracvoisko v pav. 6/1 UNM Vestník č. 40/2023, 22.02.2023, 08147-WNP https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/596278?cHash=f43aea691807cd95f85321f6e666225f  
RTG prístroje s C-ramenom Vestník č. 30/2023,  09.02.2023, 6255 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/594327?cHash=cf35c79ca1cd5d99440d9eecec0c9f4d  
Papierové utierky, toaletný papier Vestník č. 021/2023, 30.1.2023, 03509-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/591921  
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestní č. 009/2023, 13.1.2023, 01014-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/589106  
Nábytok - nezdravotnícky Vestník č. 6/2023, 10.1.2023, 740-MUT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/588383

 
Zdravotnícky nábytok Vestník č. 268/2022, 20.12.2022, 50614-MUT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586788  
Hardvérové vybavenie pre potreby Úseku rozvoja a strategických investícií UNM Vestník č. 259/2022, 7.12.2022, 49621 - WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586029  
Softvéry pre prípravu investičných projektov

Vestník č. 259/2022, 7.12.2022,          49614 - WNT

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586022  
Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu

Vestník č. 258/2022,06.12.2022, 49549 - MST

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/585683  
Echokardiografické prístroje - 2ks Vestník č. 257/2022,  05.12.2022, 49442 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/585404  
Laparoskopická veža Vestník č. 239/2022,  08.11.2022, 47109 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/583094  
Ultrazvukové prístroje - III. etapa Vestník č. 229/2022,  24.10.2022, 44541 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/580547  
Vybavenie neurofyziologického pracoviska KDaD Vestník č. 220/2022, 11.10.2022, 43027 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579036  
Stavebné úpravy röntgenového a sono pracoviska Rádiologickej kliniky v pav. 6 UNM Vestník č. 195/2022 - 06.09.2022, 40031-WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/576244  
4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL Vestník č. 176/2022 - 09.08.2022

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572796

 

 
Potraviny (časť 1. Ovocie a zelenina, časť 2. Suché potraviny , časť 3. Mrazené ovocie a zelenina, časť 4. Pekárenské výrobky, časť 5. Enterálna výživa, časť 6. Dojčenské mlieko) Vestník č. 43/2022 - 09.02.2022, 12032-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/547949  

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.